Milovice Sobě

....souhlasit s námi nestačí, přijďte 23. nebo 24. září k volbám

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kandidáti Milovice Sobě

Email Tisk PDF

Milovice Sobě ( volební sdružení nezávislí kandidáti, Zelení,TOP 09) www.milovice-zeleni.cz

Vážení obyvatelé města Milovice,

v podzimních volbách 2022 budete vybírat své zástupce pro správu města. Zastupitelstvo a Rada města rozhodují o řadě věcí, které ovlivňují každodenně i dlouhodobě  Váš život. Může to být zlepšení životního prostředí, upravená zeleň ve vaší ulici a na veřejných plochách, kvalita vzdělávání ve škole, bezpečnost ve městě, volnočasové aktivity pro děti a mládež, rozsah služeb, infrastruktura města, vzhled města.

 Komunální politika je o řešení konkrétních témat, proto je důležité, aby starosta a vedení města byli aktivní lidé, kteří mají schopnost řídit tým městského úřadu, umí a chtějí řádně spravovat svěřený majetek města, komunikují s ostatními zastupiteli a veřejností, mají koncepční uvažování a dokáží určit a prosadit priority rozvoje města, bez toho aby byli ovlivněni jinými zájmy než zájmy obyvatel města.

 Město je samosprávné sdružení obyvatel a na jeho správu si obyvatelé vybírají své zástupce Zastupitele, z jejich řad se pak vybírá starosta a vedení města. Zjistit směr jakým se rozvoj města  bude ubírat a který by Vám vyhovoval není úplně jednoduché, především pokud nemáte možnosti se děním městského úřadu podrobněji dlouhodobě zabývat. Je možné vycházet s dosavadní zkušenosti se zástupci města, z volebních programů a z připraveného Územního plánu města, který  naštěstí  vedení města (ODS, KDU-ČSL) již nestihlo schválit, ale jsou z něj patrné konkrétní záměry rozvoje města současného vedení obce. 

Shrnutí 2006-2022 

Za starosty pana Krause v letech 2006-2010 se směřování města dalo shrnout do věty počkáme a uvidíme.

Naopak za dalšího starosty Lukáše Pilce (2010-2014) se externí firmy předháněly s nápady, jak veřejné prostředky investovat. Často se ale ukázalo, že projekty, prodeje pozemků a smlouvy nebyly pro město dobře připravené. Příkladem mohou být vícepráce na škole Juventa nebo nevýhodný prodej pozemků VTP ( torzo Vědecko technický park) L. Pilc jako pověřený zastupitel připravil Územní plán, který byl zaměřený na podporu nové zástavby na orné půdě, přesun Hakenova stadionu, zrušení regulačního plánu Božího Daru aj.

 V roce 2014-2018 byl zvolen starostou města Milan Pour (ANO), přístup svého předchůdce naštěstí neopakoval, nechal zpracovat strategický plán rozvoje mětsta a z Územního  plánu nechal odstranit podnikatelské záměry a ÚP byl schválen. Bohužel měl ale i odpovědnost za nevhodná personální obsazení ve vedení městského úřadu (tajemník, vedoucí správy majetku), díky kterým došlo ke zhoršení činnosti MÚ a řada projektů pak nebyla realizována.

 V roce 2018-2022 se opakovala situace z období 2010-2014, starostou byl zvolen Lukáš Pilc (ODS) a dochází k výprodejům, směnám pozemků města, přípravě  nového Územního plánu, který předpokládá úbytek zeleně, zástavbu orné půdy, přesun Hakenova stadionu k Recyklostavu, početné kruhové objezdy, rozšíření Tankodromu. Dochází také k zásadnímu zhoršení hospodaření města. Při stavbě Kulturního domu došlo k překročení rozpočtu o více něž 50 mil. Kč (vícepráce) a  rovněž k velkému nárustu mandatorních výdajů města. Je pořízen úvěr 300 mil Kč a vyčerpán.

 Období 2022-2026 je ve vašich rukou. Pokud jste neuvěřili myšlence, že je potřeba vyčleňovat nové pozemky na výstavbu (již zbývá jen orná půda) a zvyšovat počet obyvatel až budeme největší v regionu, ale naopak podporujete dokončení revitalizace zbořenišť a pak se  zaměřit (konečně) na zvyšování kvality života a bydlení současných obyvatel, zlepšit životní prostředí, infrastrukturu, volnočasové využití, kvalitu vzdělání, bezpečnost a také bezodkladnou stabilizaci hospodaření města, pak si dovolujeme doporučit změnu ve vedení města a požádali bychom Vás o podporu naší volební strany Milovice Sobě.

Volební program 2022-2026

 Kandidáti volebního sdružení Milovice Sobě připravili Volební program 2022-2026, kterým bychom Vám rádi přiblížili směr rozvoje, který bychom chtěli podporovat. Rovněž  upozorňujeme  na úskalí volebních programů, které jste mohli zaznamenat v minulých volbách, kdy např. vítěz minulých voleb měl volební program jak z učebnice, ale co z něj skutečně zbylo, např. zmiňoval Zasadíme se o  rozšíření Hakenova parku a z toho by šlo velmi těžko dovodit skutečný záměr, kterým je  zastavění současného Hakenova stadionu a přesunutí volnočasových aktivit k Recyklostavu, kde byly pravidelně naměřeny extrémní koncentrace prachových mikročástic. (měření spolku Přátelé a rodáci Milovic od roku 2020).

Územní plán 2022 

Na rozdíl od volebních programů je Územní plán již konkrétní návrh změn, které budou po jeho schválení  skutečně ve městě realizovány. Jeho nevýhodou je nepřehlednost a obsáhlost materiálu přes několik set stran, kde jsou skutečné změny a jejich provázanost obtížně dohledatelné. Kterou části Územního plánu, připraveného současným vedením, chceme revidovat a upravit najdete zde.

 

Milovice Sobě  je volební sdružení: nezávislí kandidáti, Zelení, TOP 09. Lídrem Milovice Sobě  je  Vladimír Vedral (zastupitel města, předseda spolku Přátelé a rodáci Milovic) a i na dalších místech najdete členy řady místních občanských spolků a aktivní obyvatele města. 


1. Ing. Vladimír Vedral, 54 let, projektový manažer, předseda spolku Přátelé a rodáci Milovic

2Eva Žiaková, 43 let, účetní

3.  Bc. Martin Svašek, 48 let, průvodce v turistickém ruchu

4. Prokop Váňa, 32 let, marketingový specialista

5. Bc. Richard Vavrda, 48 let, IT konzultant

 

 

 

 

 

6. MgA. Marta Zelenská, 54 let, fotografka

7.  Ing. Jaroslav Kolčava, 70 let, prezident Českého výboru UNICA

8. Ing. Petra Kubešová, DiS., 44 let, manažerka kvality, sportovní trenérka

9. Oldřich Brejla, 47 let, autodopravce

10.  Jan Müller, 41 let, tenisový trenér

11.  Miroslav Černohlávek, 69 let, důchodce, starosta Sboru dobrovolných hasičů Milovice

12.  Hana Zahradníčková, 52 let, mistr výroby

13. Ing. Lucie Rosecká, 41 let, úřednice

14. Zuzana Hospodková, 48 let, zdravotní sestra

15. Jakub Šimůnek, 44 let, řidič