Strana zelených Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zrušení tajemníka města

Email Tisk PDF
Starosta města předložil členům Rady města Milovice (8.6.2011) změnu stávajícího organizačního schématu Městského úřadu Milovice a příspěvkových organizací zřízených městem Milovice, na základě které by byla zrušena funkce tajemníka Městského úřadu Milovice.

RM  přijala toto usnesení:
Usnesení č. 364/2011:
Rada města
schválila změnu stávajícího organizačního schématu Městského úřadu Milovice a příspěvkových organizací zřízených městem Milovice, kterou byla zrušena funkce tajemníka Městského úřadu Milovice s okamžitou platností, tj. od 8. 6. 2011. Nové organizační schéma Městského úřadu Milovice a příspěvkových organizací zřízených městem Milovice je přílohou tohoto usnesení.

Ze zákona přecházejí pravomoci tajemníka při neobsazení této funkce na starostu obce. Zrušení funkce tajemníka je pro činnost úřadu významná změna, zvláště v době, kdy město připravuje řadu výběrových řízení, včetně přestavby školy za 500 mil a nový územní plán. V současné době není v ČR město obdobné velikosti se zrušenou funkcí tajemníka.

Na jednání Rady města nebyla k bodu zrušení funkce tajemníka předložena žádná důvodová zpráva, nelze tedy vyloučit, že k neobvyklým personálním záležitostem (kdy Radní města je zároveň právník města, kdy vedoucím důležitého odboru Správy majetku města se stal předseda místní ODS) se přidá další komunální rarita, trvalá absence tajemníka úřadu.

 

Vzkazy a dotazy