Strana zelených Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Spolustraníkům se slevou

Email Tisk PDF

 Když jsme napsali článek (viz níže)  o nevýhodném pronájmu prostor  radnice panu Vágnerovi, čekali jsme nějakou reakci, ale ne tu, že se s nevýhodnými pronájmy a prodeji roztrhne pytel. Pan Vágner v dalším roce za stejných podmínek dostal do pronájmu další plochy radnice (díky tomu je velmi obtížné zprovoznit městské divadlo) a nádavkem pronájem 30000 m pozemků města  za 0 Kč.

Po odstranění tajemníka jeden člen vedení ODS Milovice zastupuje město, druhý šéfuje správě majetku a připravuje výběrová řízení, třetí dělá odhady ceny nemovitostí před prodejem, čtvrtý si pronajímá zdarma nebo téměř zdarma na desetiletí pozemky města a pátý vyhrává výběrová řízení (správa radnice, dostavba školy aj). Je to dobře vymyšlené, ale bohužel ne pro město a jejich obyvatele.

U zajímavých komerčních prostor o ploše 341 m2  v centru města (na Radnici) byl předem vybrán ( listopad 2012) jako nájemce VAF Logistics s.r.o. a to za cenu 30Kč/m, která je o řád nižší než jsou pronájmy komerčních ploch v okolí (cena je dokonce 2x nížší než za kolik město pronajímá i městské byty). Kromě ceny je neobvyklá i doba pronájmu, která je na dobu určitou do roku 2030. To že jednatel a majitel firmy p. Vágner se veřejně angažuje za ODS v orgánech města (kontrolní výbor, komise Rady) by nemělo mít vliv na jeho podmínky při podnikání v prostorách města a veřejnost by jistě při současném stavu financí města ocenila otevřené výběrové řízení s dosažením tržní ceny za tento pronájem.

Město Milovice v souladu se zněním § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města č. 549/2012 ze dne 5.11.2012 zveřejňuje:

ZÁMĚR O PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Jedná se o pronájem nebytových prostor o celkové podlahové ploše 341,95 m2 v přízemí budovy č.p. 507, nám. 30. června, Milovice - Mladá

K pronájmu se stanovují tyto podmínky :

 nájemcem bude VAF Logistics s.r.o., Máhova 802, 293 01 Mladá Boleslav

 pronajatý prostor bude využit pro provozování fitnesscentra, solária a sauny

 nebytový prostor bude pronajat za 10.000,-Kč/měsíc

 s pronájmem jsou spojené náklady na poskytování služeb spojených s užíváním nebytového prostoru (vodné. Výše záloh poskytované služy činí 9.000,-Kč/rok, tj. 750,-Kčměsíc. El. energie je řešena samostatnou smlouvou dodavatele el. energie s nájemcem nebytových prostor

 Smlouva o pronámu nebytových prostor bude uzavřena na dobu určtou do 31.12.2030

Doplňující informace si lze vyžádat u kontaktní osoby, kterou je Vladislava Slováková referent oddělení Správy majetku města Milovice, s adresou pracoviště: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice-Mladá, tel. 325 517 126, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Písemné připomínky, nebo námitky k Záměru lze zaslat nebo doručit na adresu:

Město Milovice, nám. 30.června 508, 289 23 Milovice-Mladá v obálce opatřené adresou odesilatele a označené

„pronájem nebytových prostor v budověč. 507 – NEOTVÍRAT“

Možnost pro podání připomínek, nebo námitek k Záměru je do konce lhůy pro jeho zveřejnění na Úřední desce Města končí dne 23.11. 2012 (pátek) v 11:30 hodin v podatelně MěU Milovice

Přpomínky a námitky posuzuje a vyhodnocuje Rada měta, která rovněž rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy  .

Město Milovice si vyhrazuje právo předmětné prostory nepronajmout

V Milovicích dne 7.11.2012

Aktualizováno Pátek, 12 Září 2014 09:48  

Vzkazy a dotazy