Strana zelených Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Projekt nové radnice v Milovicích

Email Tisk PDF

Stránka dokumentuje vývoj projektu nové radnice v Milovicích.

 

Výňatek z jednání rady města Milovice č. 10/2007:  

2b.Posouzení doručených cenových nabídek na zakázku „ Projekt radnice, Milovice“

Po posouzení a hodnocení doručených cenových nabídek RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 97/2007

Rada města

rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na realizaci zakázky „Projekt radnice, Milovice“, je nabídka společnosti KM Projekt, V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk s nabídkovou cenou 1.535.100,-Kč vč.DPH

 (zdroj:

http://www.mesto-milovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9519&id=1698&query=%C2%A8nov%C3%A1+radnice, v dokumentu Rada města č 10/07, cit 2010-03-26.)

 

Výňatek z jednání rady města Milovice č. 44/2008:

2c. Veřejná zakázka „Zpracování žádosti o dotaci pro projekt Radnice Milovice“

V souladu se Směrnicí č. 5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, byla vypsána Výzva k podání nabídky na plnění zakázky „Zpracování žádosti o dotaci pro projekt Radnice Milovice“. Výzva byla zaslána těmto zájemcům: INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie, Vinohradská 190, 130 00 Praha, AQE advisors, s.r.o., Moravské náměstí 3, 602 00 Brno, ONYO, s.r.o., Do Kopečka 324, 251 01 Říčany, Radošovice, KPMG Česká Republika s.r.o., Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, NAVIGA 4 s.r.o., Pergnerova 293/11, 186 00 Praha 8.

V termínu stanoveném Výzvou byly doručeny nabídky uchazečů: NAVIGA 4 s.r.o, Finanční poradenství, s.r.o., Květnového vítězství 1361, 149 00 Praha 4 a ONYO, s.r.o.

Po otevření obálek s nabídkami, po jejich posouzení a hodnocení, RM přijala toto usnesení:

Usnesení č. 641/2008

Rada města

a) rozhodla, o vyloučení uchazeče Finanční poradenství, s.r.o., jehož nabídka nesplnila všechny požadavky a podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci 

b) rozhodla, že nejvhodnější nabídkou na realizaci zakázky „ Zpracování žádosti o dotaci pro projekt Radnice Milovice“ je nabídka uchazeče NAVIGA 4 s.r.o., Pergnerova 293/11, 186 00 Praha 8, která získala v rámci součtu jednotlivých hodnotících kritérií 100 bodů a jehož nabídková cena je 595.600,-Kč včetně DPH

 

(zdroj:

http://www.mesto-milovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9519&id=1698&query=%C2%A8nov%C3%A1+radnice, v dokumentu Rada města č 44/08, cit 2010-03-26.)

 

Vzkazy a dotazy