Strana zelených Milovice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Milovice aktuálně

Spolustraníkům se slevou

Email Tisk PDF

 Když jsme napsali článek (viz níže)  o nevýhodném pronájmu prostor  radnice panu Vágnerovi, čekali jsme nějakou reakci, ale ne tu, že se s nevýhodnými pronájmy a prodeji roztrhne pytel. Pan Vágner v dalším roce za stejných podmínek dostal do pronájmu další plochy radnice (díky tomu je velmi obtížné zprovoznit městské divadlo) a nádavkem pronájem 30000 m pozemků města  za 0 Kč.

Po odstranění tajemníka jeden člen vedení ODS Milovice zastupuje město, druhý šéfuje správě majetku a připravuje výběrová řízení, třetí dělá odhady ceny nemovitostí před prodejem, čtvrtý si pronajímá zdarma nebo téměř zdarma na desetiletí pozemky města a pátý vyhrává výběrová řízení (správa radnice, dostavba školy aj). Je to dobře vymyšlené, ale bohužel ne pro město a jejich obyvatele.

U zajímavých komerčních prostor o ploše 341 m2  v centru města (na Radnici) byl předem vybrán ( listopad 2012) jako nájemce VAF Logistics s.r.o. a to za cenu 30Kč/m, která je o řád nižší než jsou pronájmy komerčních ploch v okolí (cena je dokonce 2x nížší než za kolik město pronajímá i městské byty). Kromě ceny je neobvyklá i doba pronájmu, která je na dobu určitou do roku 2030. To že jednatel a majitel firmy p. Vágner se veřejně angažuje za ODS v orgánech města (kontrolní výbor, komise Rady) by nemělo mít vliv na jeho podmínky při podnikání v prostorách města a veřejnost by jistě při současném stavu financí města ocenila otevřené výběrové řízení s dosažením tržní ceny za tento pronájem.

Město Milovice v souladu se zněním § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města č. 549/2012 ze dne 5.11.2012 zveřejňuje:

ZÁMĚR O PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Jedná se o pronájem nebytových prostor o celkové podlahové ploše 341,95 m2 v přízemí budovy č.p. 507, nám. 30. června, Milovice - Mladá

K pronájmu se stanovují tyto podmínky :

 nájemcem bude VAF Logistics s.r.o., Máhova 802, 293 01 Mladá Boleslav

 pronajatý prostor bude využit pro provozování fitnesscentra, solária a sauny

 nebytový prostor bude pronajat za 10.000,-Kč/měsíc

 s pronájmem jsou spojené náklady na poskytování služeb spojených s užíváním nebytového prostoru (vodné. Výše záloh poskytované služy činí 9.000,-Kč/rok, tj. 750,-Kčměsíc. El. energie je řešena samostatnou smlouvou dodavatele el. energie s nájemcem nebytových prostor

 Smlouva o pronámu nebytových prostor bude uzavřena na dobu určtou do 31.12.2030

Doplňující informace si lze vyžádat u kontaktní osoby, kterou je Vladislava Slováková referent oddělení Správy majetku města Milovice, s adresou pracoviště: nám. 30. června 508, 289 23 Milovice-Mladá, tel. 325 517 126, e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Písemné připomínky, nebo námitky k Záměru lze zaslat nebo doručit na adresu:

Město Milovice, nám. 30.června 508, 289 23 Milovice-Mladá v obálce opatřené adresou odesilatele a označené

„pronájem nebytových prostor v budověč. 507 – NEOTVÍRAT“

Možnost pro podání připomínek, nebo námitek k Záměru je do konce lhůy pro jeho zveřejnění na Úřední desce Města končí dne 23.11. 2012 (pátek) v 11:30 hodin v podatelně MěU Milovice

Přpomínky a námitky posuzuje a vyhodnocuje Rada měta, která rovněž rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy  .

Město Milovice si vyhrazuje právo předmětné prostory nepronajmout

V Milovicích dne 7.11.2012

Aktualizováno Pátek, 12 Září 2014 09:48
 

Rathova CPS v Milovicích

Email Tisk PDF

U veřejných zakázek, v souvislosti se kterými je vyšetřován bývalý hejtman p.  Rath,  připravovala výběrová řízení firma CPS Consulting s.r.o. Podrobnější informace v článku na novinky.cz  Rath a CPS Consulting

Tato firma CPS Consulting s.r.o. začala od konce roku 2011 (po návštěvě pana Ratha na slavnostním otevřením Nové Radnice viz foto) připravovat výběrová řízení i pro město Milovice. Jedná se o výběrová řízení  pro největší veřejné zakázky, jako je stavba školy v Mladé nebo vestavba ZŠ. Výsledná cena je u těchto zakázek pouze jedním kritériem z několika dalších a proto zní poměrně věrohodně informace starosty Říčan pana Kořena, že po ukončení spolupráce s touto firmou klesly ceny u opakovaných veřejných zakázek o třetinu. Viz článek novinky.cz

CPS consulting s.r.o. kriteria pro veřejnou zakázku na stavbu základní školy Komenského.

CPS consulting s.r.o. kriteria pro veřejnou zakázku vestavba ZŠ.

Vítěz zakázky pro vestavbu ZŠ.

Aktualizováno Úterý, 19 Srpen 2014 19:00
 

Hospodaření města 2011

Email Tisk PDF

Návrh rozpočtu města na rok 2011 byl schválen na konci loňského roku jako vyrovnaný. V červnu 2011 po rozpočtovém opatření  č. 8/20111 jsou plánované rozpočtové příjmy plánované ve  výši 106 301 tisíc  Kč a rozpočtové výdaje ve výši 149 236 Kč. tj. schodek rozpočtu města ve výši 42.935 tisíc Kč.

V polovině roku 2011 byl rozpočet města překročen téměř o 43 mil Kč, které bylo způsobeno realizací neplánovaných investičních akcí a  překročením  rozpočtu plánovaných akcí  např. překročení rozpočtu výstavby Nové radnice. Překročení rozpočtu bylo uhrazeno vyčerpaním finanční rezervy města z roku 2010.

 Finanční výbor ZM Milovice proto považuje další zvyšování schodku rozpočtu města Milovice na rok 2011 za nebezpečné a nezodpovědné.

V prosinci 2011 si město bere úvěr 80 mil.  Kč

 

Zrušení tajemníka města

Email Tisk PDF
Starosta města předložil členům Rady města Milovice (8.6.2011) změnu stávajícího organizačního schématu Městského úřadu Milovice a příspěvkových organizací zřízených městem Milovice, na základě které by byla zrušena funkce tajemníka Městského úřadu Milovice.

RM  přijala toto usnesení:
Usnesení č. 364/2011:
Rada města
schválila změnu stávajícího organizačního schématu Městského úřadu Milovice a příspěvkových organizací zřízených městem Milovice, kterou byla zrušena funkce tajemníka Městského úřadu Milovice s okamžitou platností, tj. od 8. 6. 2011. Nové organizační schéma Městského úřadu Milovice a příspěvkových organizací zřízených městem Milovice je přílohou tohoto usnesení.

Ze zákona přecházejí pravomoci tajemníka při neobsazení této funkce na starostu obce. Zrušení funkce tajemníka je pro činnost úřadu významná změna, zvláště v době, kdy město připravuje řadu výběrových řízení, včetně přestavby školy za 500 mil a nový územní plán. V současné době není v ČR město obdobné velikosti se zrušenou funkcí tajemníka.

Na jednání Rady města nebyla k bodu zrušení funkce tajemníka předložena žádná důvodová zpráva, nelze tedy vyloučit, že k neobvyklým personálním záležitostem (kdy Radní města je zároveň právník města, kdy vedoucím důležitého odboru Správy majetku města se stal předseda místní ODS) se přidá další komunální rarita, trvalá absence tajemníka úřadu.

 


Strana 2 z 3

Vzkazy a dotazy